لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
پاسخگو
رضایت از نحوه برخورد و راهنمایی‌های كاركنان پذيرش
طول مدت انتظار از زمان تشکيل پرونده تا ارائه خدمات در اورژانس
رضایت از عملکرد واحد تریاژ
حضور به موقع پزشکان بر بالين بيمار
رضایت از نحوه برخورد و رفتار پزشکان
رضایت از نحوه ارائه اطلاعات و نحوه ویزیت پزشک معالج
حضور به موقع پرستاران بر بالين بيمار
رضایت از نحوه برخورد و رفتار پرستاران
میزان آموزش‌های ارائه شده و میزان رسیدگی پرستاران
رضایت از نحوه انجام روش‌هاي تشخيصي (آزمایشگاهی، راديولوژي، سونوگرافي، سي تي اسكن و...)
رضایت از نحوه برخورد پرسنل واحدهاي تشخيصي
رضایت از نحوه برخورد و رفتار کارکنان خدماتی
میزان رعايت حريم خصوصي حين انجام اقدامات درمانی
ميزان رضايت از نحوه انتقال و جابه‌جايي بين قسمت‌هاي مختلف بيمارستان
رضایت از وجود خطوط و تابلوهاي راهنما در بيمارستان
رضایت از وضعيت نظافت و تميزی و نحوه تعویض ملحفه/ پتو / لباس اورژانس
میزان سکوت و آرامش در اورژانس
رضایت از امکانات رفاهی (صندلی، آبسردکن، روشنايی،تخت، نمازخانه، وضعيت سرمايش گرمايش، تهويه و سرويس بهداشتي)
لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
//

خدمات پرستاری

برخورد مناسب و پاسخگویی به موقع پرسنل پرستاري
برخورد مناسب کمک بهیاران
ارائه آموزش‌های لازم در طول زمان بستری و ترخیص توسط کادر پرستاري
رضایت از میزان رسیدگی، عملکرد پرستاران و ارائه خدمات
فراهم کردن تسهیلات بهداشت فردي (در اختیار قرار دادن لباس و ملحفه و...)
حفظ حریم خصوصی هنگام انجام مراقبت توسط پرسنل پرستاري
رضایت از پاسخ به موقع پرسنل به زنگ احضار

امکانات بهداشتی و رفاهی

برخورد مناسب پرسنل خدماتی
تعویض به موقع لباس، ملحفه و پتو
رضایت از وضعیت بهداشت و نظافت (اتاق‌ها، دستشویی، حمام و...)
وجود مکان مناسب براي انجام فرایض دینی
وجود علائم راهنما براي مراجعه به واحدهاي مختلف
رضایت از نحوه انتقال به بخش یا جابه جایی بین بخش‌های مختلف بیمارستان

تأسیسات

وجود آرامش در بخش (امکانات سرمایشی و گرمایشی، وضعیت سرو صدا، نور و ...)
رفع سریع مشکلات تأسیساتی فضای بستری در صورت اعلام

تغذیه

رضایت از توزیع به موقع غذا
برخورد مناسب توزیع کننده غذا
رعایت بهداشت و نظافت توسط توزیع کننده غذا
کیفیت مناسب غذا

آزمایشگاه

برخورد مناسب کارکنان آزمایشگاه
انجام به موقع آزمایشات

تصویر برداری

برخورد مناسب و پاسخگویی کارکنان تصویر برداري (رادیولوژي - سونوگرافی - سی تی اسکن، MRI، پزشکی هسته‌ای، اکو، تست ورزش)
انجام به موقع خدمات (رادیولوژي - سونوگرافی - سی تی اسکن، MRI، پزشکی هسته‌ای، اکو، تست ورزش)

اتاق عمل

برخورد مناسب پرسنل اتاق عمل
انجام عمل جراحی در وقت تعیین شده
ارائه آگاهی‌های لازم پیش از عمل جراحی
رضایت از نحوه پوشش و حفظ حریم خصوصی

بیمه

حضور به موقع نماینده بیمه در بیمارستان جهت رویت شما
برخورد مناسب نماینده بیمه با شما
ارائه راهنمایی‌های لازم برای انجام امور بیمه گری

ترخیص

برخورد مناسب پرسنل ترخیص
سرعت و سهولت در مراحل ترخیص
برخورد مناسب پرسنل صندوق

نگهبانی

نحوه برخورد مناسب نگهبان همراه با احترام
ارائه راهنمایی‌های لازم در صورت نیاز

پذیرش

برخورد مناسب پرسنل پذیرش با شما
ارائه توضیحات کافی در رابطه با نوع بیمه، هزینه‌ها، نوع اتاق و سایر موارد

خدمات پزشکی

برخورد مناسب و پاسخگویی پزشکان/ پزشک معالج
ویزیت روزانه توسط پزشک هنگام بستری
حفظ حریم خصوصی هنگام معاینه پزشکی
ارائه آموزش‌هاي لازم توسط پزشک (در طول زمان بستری و ترخیص)