جراح مغز و اعصاب
پزشکان روزهای هفته ساعت      
دکتر مهران مرتاض دوشنبه ها ۱۷ الی ۲۱
داخلی مغز و اعصاب
پزشکان روزهای هفته ساعت      
دکتر محمدعلی حکیمی روزهای زوج ۱۰ الی ۱۱
دکتر میثم آقایی دوشنبه و چهارشنبه ۱۱ الی ۱۲
دکتر مرجان عفت خواه روزهای فرد ۱۰ الی ۱۲
دکتر مژگان بهره مند شنبه و دوشنبه ۱۷ الی ۱۹
ارتوپدی
پزشکان روزهای هفته ساعت      
دکتر سعید امراللهی شنبه و دوشنبه ۱۳ الی ۱۴
دکتر شهرام شکرانه چهارشنبه ها

پنجشنبه ها
۱۳ الی ۱۴

۱۰ الی ۱۲
دکتر سید مسعود مدرسی شنبه ها

پنجشنبه ها
۸ الی ۱۰

۹ الی ۱۱
دکتر مسعود مهدی نژاد شنبه و دوشنبه ۹ الی ۱۲
دکتر سیدمحسن آقایی شنبه تا سه شنبه ۱۷ الی ۱۹
دکتر محمد قیصری چهارشنبه ها ۱۱ الی ۱۲
داخلی
پزشکانروزهای هفتهساعت     
دکتر احمد صنعتیروزهای زوج۱۰ الی ۱۱
دکتر سیدمهدی سجادیشنبه، یکشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه۱۳ الی ۱۴   
دکتر مسعود صحت بخش

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰

۱۱ الی ۱۲

     
دکتر داوود ملک ثابتیکشنبه و سه شنبه۸ الی ۱۱     
دکتر شهرام اسحاقیهروزهای زوج۹ الی ۱۱     
دکتر مریم توکلی

دوشنبه ها

پنجشنبه ها

۱۵ الی ۱۶

۸:۳۰ الی ۱۰

     
پوست
پزشکانروزهای هفتهساعت     
دکتر سیدسعید امینییکشنبه ها۱۲ الی ۱۳
دکتر محمد سلیمانیشنبه، دوشنبه و چهارشنبه۱۲ الی ۱۳
دکتر پریچهر کفائیشنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه۱۶ الی ۱۹:۳۰
گوش و حلق و بینی
پزشکانروزهای هفتهساعت     
دکتر حامد هاتفیسه شنبه ها۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
دکتر محمدرضا وحیدییکشنبه ها۱۷ الی ۱۹
دکتر سیدمحمدرضا عظیمیدوشنبه ها۱۱ الی ۱۲
دکتر سیدمحسن فانیشنبه و پنجشنبه ها۱۳ الی ۱۴
اطفال
پزشکانروزهای هفتهساعت    
دکتر حسینعلی ناظمیانهمه روزه۱۱ الی ۱۳
فوق تخصص کلیه اطفال
پزشکانروزهای هفتهساعت    
دکتر احمد شجریروزهای فرد۹ الی ۱۰
فوق تخصص جراحی کودکان
پزشکانروزهای هفتهساعت     
دکتر عبدالحمید عموییچهارشنبه ها۱۶ الی ۱۷
فوق تخصص گوارش کودکان
پزشکانروزهای هفتهساعت     
دکتر مجید افلاطونیاندوشنبه ها۱۳ الی ۱۴
دکتر وجیهه السادات مدرسییکشنبه و سه شنبه۱۳ الی ۱۴
فوق تخصص عفونی اطفال
پزشکانروزهای هفتهساعت     
دکتر فرزاد فردوسیانشنبه و چهارشنبه۱۳ الی ۱۴
چشم
پزشکانروزهای هفتهساعت     
دکتر ابوالقاسم رستگارشنبه تا چهارشنبه۱۰ الی ۱۲
دکتر محمدمحسن کشمیرشکنیکشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه۸ الی ۱۰
قلب
پزشکانروزهای هفتهساعت    
دکتر مهدی لطیفیکشنبه ها۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰
دکتر بتول السادات حیدریسه شنبه ها۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰   
دکتر سینا رافتهمه روزه به جز شنبه ها۱۰ الی ۱۲     
دکتر محمدحسین صدرشنبه ها

دوشنبه ها
۱۰ الی ۱۲

۱۲ الی ۱۴
     
اورولوژی
پزشکانروزهای هفتهساعت     
دکتر ولی اله دهقانیشنبه، دوشنبه و سه شنبه۱۰ الی ۱۱
دکتر محمدرضا معینیکشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه۱۰ الی ۱۱:۳۰
بیماری‌های عفونی
پزشکانروزهای هفتهساعت    
دکتر محمدرضا قاسمی رادهمه روزه به جز دوشنبه ها و پنجشنبه ها۱۷ الی ۱۸
دکتر محمد شریف یزدیشنبه تا چهارشنبه۱۴ الی ۱۷
فوق تخصص غدد
پزشکانروزهای هفتهساعت    
دکتر مسعود رحمانیانپنجشنبه ها۱۱ الی ۱۲
فوق تخصص ریه
پزشکانروزهای هفتهساعت     
دکتر رضا گلشنشنبه تا چهارشنبه۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰
دکتر مسعود احتشامروزهای زوج۹ الی ۱۰
دکتر فاطمه السادات آقایی

سه شنبه ها

پنجشنبه ها

۱۱ الی ۱۲

۸ الی ۹

فوق تخصص روماتولوژی
پزشکانروزهای هفتهساعت    
دکتر علی دهقانیکشنبه ها۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰
متخصص جراحی عمومی و سینه
پزشکانروزهای هفتهساعت     
دکتر حسین حاجی صادقیشنبه، یکشنبه و سه شنبه۸ الی ۱۰
دکتر ثنا عرفانیانهمه روزه۱۲ الی ۱۳
دکتر فاطمه احسانیدوشنبه ها

چهارشنبه ها
۱۷ الی ۱۹

۹ الی ۱۰
دکتر علیرضا سلیمیدوشنبه ها۸ الی ۱۰
کلینیک چکاپ
پزشکانروزهای هفتهساعت     
دکتر داوود ملک ثابتیکشنبه و سه شنبه۸ الی ۱۱
دکتر شهرام اسحاقیهروزهای زوج۹ الی ۱۱
کلینیک مشاوره بیهوشی قبل از جراحی
پزشکانروزهای هفتهساعت     
دکتر اکبر راجیشنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه۸ الی ۱۰
دکتر رویا نخجیریسه شنبه و پنجشنبه۸ الی ۱۰
متخصص دردهای عضلانی و اسکلتی - نوار اعصاب و عضله
پزشکانروزهای هفتهساعت     
دکتر مسعودرضا نقیبیروزهای زوج۱۶ الی ۱۷
روانشناس
پزشکانروزهای هفتهساعت     
دکتر ریحانه محلاتیهمه روزه۱۱ الی ۱۳
کارشناس تغذیه
پزشکانروزهای هفتهساعت     
سرکار خانم گلناز ملکدوشنبه و چهارشنبه۱۷ الی ۱۸