پذیرش
پذیرش بیمارستان مرتاض

پذیرش

 1. به همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی یا دفترچه بیمه جهت پذیرش و تشکیل پرونده
 2. به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه والدین جهت صدور بیمه‌ی بیماران زیر ۱۵ سال
 3. حضور همراه خانم برای بیماران بالای ۶۰ سال
 4. امکان صدور کارت همراه و اجازه ورود به بخش‌های بستری از ساعت ۱۳ هر روز
 5. تحویل شناسنامه والدین و دریافت رسید از واحد پذیرش، جهت دریافت گواهی ولادت
 6. به همراه نداشتن وسایل شخصی گرانبها از جمله زیورآلات و ... یا هرگونه وسایل اضافی توسط بیمار/همراه
بستری

بستری

 1. داشتن دستبند شناسایی در تمام مدت بستری تا پایان ترخیص الزامی است.
 2. محدودیت ملاقات جهت جلوگیری از شیوع هرگونه ویروس یا بیماری واگیردار
 3. مراجعه به ایستگاه پرستاری و مشورت با پرستار مسئول بیمار جهت اطلاع از شرایط وی یا دریافت راهنمایی/آموزش یا دریافت هرگونه وسایل ضروری
 4. امکان استفاده از جایگاه نماز موجود در اتاق‌های روز بخش‌های بستری
 5. امکان استفاده از اتاق روز در ساعات بعد از ظهر جهت استراحت همراهان
اتاق بستری
ترخیص

ترخیص

 1. انتظار جهت ترخیص بیمار تا اتمام روند تکمیل پرونده و اعلام در نمایشگر واحد ترخیص
 2. پرداخت هزینه‌های درمان مندرج در صورتحساب به صورت نقدی (عدم ضمانت افراد، چک و ...)
 3. حفظ و نگهداری صورتحساب و قبض تحویلی به بیمار یا همراه در زمان ترخیص (طبق قوانین کشوری صورتحساب ترخیص و قبض فقط ۱ بار قابلیت ارائه را دارد)