زیبایی و لاغری

فیلتر بر اساس رزومه
فیلتر بر اساس بخش پزشکی
دسته بندی برحسب دپارتمان
دکتر هادی صالحی نیا

دکتر هادی صالحی نیا

متخصص جراحی عمومی
دکتر هادی صالحی نیا

دکتر هادی صالحی نیا

متخصص جراحی عمومی
دکتر محمد جلیلی منش

دکتر محمد جلیلی منش

متخصص جراحی زیبایی و پلاستیک
دکتر محمد جلیلی منش

دکتر محمد جلیلی منش

متخصص جراحی زیبایی و پلاستیک
دکتر اکبر کرباسی

دکتر اکبر کرباسی

متخصص گوش و حلق و بینی – جراحی زیبایی بینی و سر و گردن
دکتر اکبر کرباسی

دکتر اکبر کرباسی

متخصص گوش و حلق و بینی – جراحی زیبایی بینی و سر و گردن
دکتر محمد محسن کشمیرشکن

دکتر محمد محسن کشمیرشکن

جراحی پلاستیک و ترمیمی پلک
دکتر محمد محسن کشمیرشکن

دکتر محمد محسن کشمیرشکن

جراحی پلاستیک و ترمیمی پلک
دکتر سعید کارگر

دکتر سعید کارگر

متخصص جراحی عمومی
دکتر سعید کارگر

دکتر سعید کارگر

متخصص جراحی عمومی
خانم دکتر ثنا عرفانیان

خانم دکتر ثنا عرفانیان

متخصص جراحی عمومی
خانم دکتر ثنا عرفانیان

خانم دکتر ثنا عرفانیان

متخصص جراحی عمومی
دکتر سعید عتیقه چی

دکتر سعید عتیقه چی

متخصص گوش و حلق و بینی – جراحی زیبایی بینی و سر و گردن
دکتر سعید عتیقه چی

دکتر سعید عتیقه چی

متخصص گوش و حلق و بینی – جراحی زیبایی بینی و سر و گردن

خانم دکتر پریچهر کفائی

متخصص پوست و مو

خانم دکتر پریچهر کفائی

متخصص پوست و مو
دکتر سید محمدرضا عظیمی

دکتر سید محمدرضا عظیمی

متخصص گوش و حلق و بینی – جراحی سر و گردن
دکتر سید محمدرضا عظیمی

دکتر سید محمدرضا عظیمی

متخصص گوش و حلق و بینی – جراحی سر و گردن
دکتر محمد سلیمانی

دکتر محمد سلیمانی

متخصص پوست و مو
دکتر محمد سلیمانی

دکتر محمد سلیمانی

متخصص پوست و مو
لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
میزان تحصیلات
نوع بیمه
نحوه بستری

پذیرش

آيا از نحوه برخورد و راهنمایی‌های كاركنان پذيرش راضی هستيد؟
آيا از طول مدت انتظار از زمان تشکيل پرونده تا بستری در اورژانس راضی هستيد؟
آیا از عملکرد واحد تریاژ رضایت دارید؟

پزشکان معالج

آيا از حضور به موقع پزشکان بر بالين بيمار راضی هستيد؟
آيا از نحوه برخورد و رفتار پزشکان راضی هستید؟
آیا از نحوه ارائه اطلاعات و نحوه ویزیت پزشک معالج راضی هستيد؟

کادر پرستاری

آيا از حضور به موقع پرستاران بر بالين بيمار راضی هستيد؟
آيا از نحوه برخورد و رفتار پرستاران راضی هستید؟
آیا از آموزش‌های ارائه شده و میزان رسیدگی پرستاران راضی هستيد؟

خدمات تشخیصی

در صورت انجام روش‌های تشخيصی (آزمایشگاهی، راديولوژی، سونوگرافی، سی تی اسكن و..) از نحوه انجام آن رضايت داريد؟
آيا از نحوه برخورد پرسنل واحدهای تشخيصی راضی هستيد؟

کمک بهیار - محیط و خدمات بخش

آيا از نحوه برخورد و رفتار کارکنان خدماتی راضی هستيد؟
آيا از رعايت حريم خصوصی حين انجام اقدامات درمانی راضی هستيد؟
ميزان رضايت شما از نحوه انتقال و جابه‌جايی بين قسمت‌های مختلف بيمارستان چگونه است؟
آيا از وجود خطوط و تابلوهای راهنما در بيمارستان راضی هستيد؟
آيا از وضعيت نظافت و تميزی و نحوه تعویض ملحفه/ پتو/ لباس اورژانس راضی هستيد؟
آيا از سکوت و آرامش در واحد راضی هستيد؟
آيا از امکانات رفاهی (صندلی، آبسردکن، روشنايی، تخت، نمازخانه، وضعيت سرمايش گرمايش، تهويه و سرويس بهداشتی) رضايت داريد؟
لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
//
میزان تحصیلات
نوع بیمه
نحوه بستری در بخش

نگهبانی

آیا از نحوه برخورد نگهبانان بیمارستان راضی هستید؟

اطلاعات

آیا از وجود راهنمایی‌های لازم از سوی واحد اطلاعات در بدو ورود به بیمارستان راضی هستید؟
آیا از وجود تابلوهای راهنما در قسمت‌های مختلف بیمارستان رضایت دارید؟

پذیرش

آیا از نحوه برخورد و رفتار کارکنان پذیرش راضی هستید؟
آیا از طول مدت انتظار از زمان تشکیل پرونده تا انتقال به بخش راضی هستید؟

پزشکان معالج

آیا از نحوه برخورد و رفتار پزشکان راضی هستید؟
آیا از حضور به موقع پزشکان در مواقع مورد نیاز راضی هستید؟
آیا از آموزش‌های ارائه شده توسط پزشکان (در طول درمان و ترخیص) راضی هستید؟
آیا از پاسخگویی پزشکان به سوالات خود رضایت دارید؟
آیا از کشیدن پرده و رعایت حریم شخصی حین انجام اقدامات پزشکی رضایت دارید؟

کادر پرستاری

آیا از نحوه برخورد و رفتار پرستاران راضی هستید؟
آیا از پاسخ به موقع پرستاران به زنگ اخبار رضایت دارید؟
آیا از آموزش‌های ارائه شده توسط پرستاران (بدو ورود، در طول درمان و ترخیص) راضی هستید؟
آیا از کشیدن پرده و رعایت حریم شخصی حین انجام اقدامات پرستاری راضی هستید؟

خدمات تشخیصی

آیا در صورت نیاز به روش‌های تشخیصی مانند رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن و ... از نحوه انجام خدمات رضایت دارید؟
آیا در صورت نیاز به روش‌های تشخیصی آزمایشگاهی از نحوه انجام آن راضی هستید؟
آیا از نحوه برخورد و رفتار پرسنل در واحدهای تشخیصی راضی هستید؟
آيا از رعايت حريم خصوصی حين انجام اقدامات تشخيصی راضی هستيد؟

کمک بهیار - محیط و خدمات بخش

آيا از نحوه برخورد و رفتار کارکنان خدماتی راضی هستيد؟
ميزان رضايت شما از نحوه انتقال به بخش و يا جابه‌جايی بين قسمت‌های مختلف بيمارستان چگونه است؟
آيا از وضعيت نظافت و تميزی بخش راضی هستيد؟
آيا از كيفيت و نحوه تعويض ملافه و پتو و لباس رضايت داريد؟
آيا از امکانات رفاهی (تلويزيون، صندلی، آبسردکن، تلفن، روشنايی، تخت، تلفن و نمازخانه، وضعيت سرمايش، گرمايش و تهويه اتاق) رضايت داريد؟
آيا از كيفيت غذا راضی هستيد؟
آيا از ساعت توزيع غذا راضی هستيد؟
اگر تحت عمل جراحی قرار گرفته‌ايد موارد زير را پاسخ دهيد...
آيا از نحوه برخورد و رفتار پرسنل اتاق عمل راضی هستيد؟
آيا از انجام عمل جراحی در وقت تعيين شده رضايت داريد؟
آيا از ارائه آگاهی‌های لازم پيش از عمل جراحی راضی هستيد؟
آيا از نحوه پوشش خود در اتاق عمل (قبل، حين و بعد عمل) رضايت داريد؟

مدیریت بیمارستان

در صورت مراجعه به دفتر مديريت آيا از اين واحد رضايت داريد؟
آيا از فراهم بودن داروهای تجويز شده رضايت داريد؟
آيا از رسيدگی به اعتراضات و شكايت‌های بيماران در اين بيمارستان راضی هستيد؟
آيا از امكاناتی مانند دستگاه كپی، خودپرداز و غيره در اين بيمارستان رضايت داريد؟
آيا از نحوه عملكرد واحد مددكاری در اين بيمارستان راضی هستيد؟